บริษัท โรงพยาบาลผิวหนัง อโศก จำกัด

เปิดรับสมัครบุคลากร เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร สนใจสมัครงานสามารถติดต่อพร้อมส่งประวัติและรูปถ่ายมาที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลผิวหนัง อโศก

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยแพทย์(ทรีทเม้นท์และเลเซอร์) ประจำสาขาปิ่นเกล้าและสาขาอโศก

เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยเภสัชกร ประจำสาขาอโศกและสาขาปิ่นเกล้า

เภสัชกร  (Part-time) ประจำสาขาปิ่นเกล้า

พยาบาลวิชาชีพ OPD  (Full-time) ประจำสาขาอโศก

จ้าหน้าที่เวชระเบียน ประจำสาขาอโศก

Senior Software Engineer  ประจำสาขาอโศก

- 5+ years of professional software development experience

- Expert-level proficiency in C# and .NET ecosystem

- Strong skills in JavaScript and modern front-end frameworks

- Extensive experience with database management, particularly SQL Server

- Solid understanding of DevOps practices and tools

Key Responsibilities:

1. Design, develop, and maintain robust, scalable software solutions for hospital operations

2. Lead integration efforts between various internal systems and third-party healthcare applications

3. Implement security best practices to ensure patient data protection and HIPAA compliance

4. Optimize database performance and data management processes

5. Establish and maintain CI/CD pipelines and DevOps best practices

6. Mentor junior developers and contribute to team's technical direction

7. Collaborate with stakeholders to gather requirements and translate them into technical specifications

Required Skills:

- C#, .NET Core, http://ASP.NET

- JavaScript, HTML5, CSS3

- SQL Server, database design and optimization

- Version control systems (e.g., Git)

- DevOps tools (e.g., Azure DevOps, Jenkins, AWS)

- RESTful API design and implementation

- Agile methodologiesติดต่อสมัครงาน

เวลา : 09.00-17.00 น.

เบอร์โทรศัพท์ : 022 465 111 กด 910

Email : hr@skinhospital.co.th